• Tarkoittaa kaikkien putkien ja kanavien piirtämistä, esim. vesijohdon reitti vesimittarilta ylimmän kerroksen vesipisteelle (myös pystysuunnassa kulkevat putket piirretään/mallinnetaan)
  • Putket, kanavat ja niiden komponentit piirretään oikeilla ulkomitoillaan
  • Putkissa, kanavissa ja komponenteissa oikeat mitoitusvirtaamat ja simuloidut painehäviöt ja –tasot kussakin kohdassa
  • Virtuaalinen pienoismalli kohteesta oikeine mittoineen ja virtauksineen => tällöin esim. risteilytarkastelut helpottuvat ja selkeytyvät
  • Projekteihin myöhemmin osallistuvat kaikki uudet osapuolet pääsevät projektiin ”sisään” nopeammin ja helpommin
  • Saadaan tarkemmat mitoitukset, koska malli vastaa oikeaa järjestelmää
  • Materiaalilistojen laatiminen koneellisesti on mahdollista

Perinteinen iv-kuva

Mallinnettu iv-kuva

Kuvat ovat samasta kohdasta iv-konehuonetta